פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Suporte Técnico

Suporte Técnico 24/7/365

 Financeiro

Questões relacionadas a pagamentos

 Ouvidoria

Ouvidoria do iNova Provedor